Energiakatselmukset – Turku

Energiakatselmukset kaupungeille ja kunnille sekä kiinteistöjen omistajille

Teemme energiakatselmuksia ja -analyysejä julkisiin kohteisiin kaupungeille ja kunnille sekä kiinteistöjen omistajille. Energiakatselmoinnit suorittaa Jari Nurmi, joka on Motivan hyväksymä energiakatselmoija.

Kiinteistön energiakatselmus

Kiinteistön energiakatselmus soveltuu sellaisten liike- ja palvelurakennusten energiansäästömahdollisuuksien kartoitukseen, joissa on tavanomaiset talotekniset järjestelmät. Sitä voidaan käyttää myös suuren tai tekniikaltaan monimutkaisen palvelualan rakennuksen – kuten sairaalan, suuren liikekeskuksen tai uimahallin – katselmusmenetelmänä. Energiankäyttötietojen ja rakennuksen perusteellisen läpikäynnin perusteella selvitetään energian turha kulutus ja määritellään kannattavat energiansäästötoimenpiteet. Kiinteistön energiakatselmusraportissa käsitellään kohteen energian ja veden käytön nykytilanne, kuvataan LVIS-järjestelmien toiminta ja käyttö sekä esitetään säästötoimenpiteitä perusteluineen, säästövaikutuksineen ja takaisinmaksuaikoineen.

Kiinteistön energiakatselmuksen soveltaminen palvelualoilla:

  • alle 5 000 rm3 Kiinteistön energiakatsastus

  • 5 000-10 000 rm3 Kiinteistön energiakatsastus tai Kiinteistön energiakatselmus

  • yli 10 000 rm3 Kiinteistön energiakatselmus.

Sekä teollisuuden että energia-alan tuotantolaitoksille on omat katselmusmallinsa. Kiinteistön energiakatselmusmallia sovelletaan myös teollisuudessa ja energia-alalla silloin, kun katselmoidaan ei-tuotannollisia rakennuksia, kuten toimisto- tai varastorakennuksia.

Kiinteistön energiakatselmuksen tuettava työkustannusosuus

Energiakatselmus on toteutettava TEM:n yleisohjeita ja katselmusten mallikohtaisia ohjeita noudattaen. Katselmukseen tarvittava panostus määräytyy tapauskohtaisesti kohteen laajuuden, monimuotoisuuden ym. lähtökohtien perusteella. TEM:n energiakatselmustoiminnan yleisohjeissa määritellään se energiakatselmuksen työkustannusosuus, johon tukea on mahdollista saada. Kiinteistön energiakatselmuksen tuettava työkustannusosuus määräytyy rakennustilavuuden perusteella TEM:n energiakatselmustoiminnan yleisohjeissa esitettyjen tukitaulukoiden mukaisesti. Kohteen energiatekninen vaikeusaste vaikuttaa kokonaisvaltaiseen energiakatselmukseen tarvittavaan työmäärään.

Kiinteistön energiakatselmuksen tukiperusteet on tämän johdosta jaettu kahteen luokkaan:

  • Luokka 1 koskee rakennuksia, joissa on tavanomainen LVIS-tekniikka (esimerkiksi toimisto-, virasto-, hallinto-, koulu- tai liikerakennus)

  • Luokka 2 kuuluvat vaativalla LVIS-tekniikalla varustetut rakennukset, kuten sairaalat, uimahallit, kylpylät ja suuret liikekeskukset

Teollisuuden energia-analyysi

Teollisuuden energia-analyysissä tutkitaan katselmuskohteen kaikki primääri- ja sekundäärienergiavirrat sekä energiansäästömahdollisuudet. Koska energia-analyyseissa on tuotantoprosesseilla keskeinen osuus, on kohteen omien tuotanto- ja kunnossapito-organisaatioiden osallistuminen katselmustyöhön erityisen tärkeää. Teollisuuden energia-analyysissa on noudatettava oheisen mallisisällysluettelon lisäksi energiakatselmustoiminnan yleisohjetta. Teollisuuden energia-analyysin raportissa käsitellään kohteen energian ja veden käytön nykytilanne, kuvataan prosessien sekä tehdaspalvelu- ja taloteknisten järjestelmien energiatehokkuus, toiminta ja käyttö sekä esitetään säästötoimenpiteet perusteluineen, säästövaikutuksineen ja takaisinmaksuaikoineen. Teollisuuden energia-analyyseissä esitettyjen toimenpiteiden keskimääräinen takaisinmaksuaika on 2 vuotta.

Teollisuuden energia-analyysin tuettava työkustannusosuus

Energiakatselmus on toteutettava TEM:n yleisohjeita ja katselmusten mallikohtaisia ohjeita noudattaen. Katselmukseen tarvittava panostus määräytyy tapauskohtaisesti muun muassa kohteen laajuuden ja monimuotoisuuden perusteella. TEM:n energiakatselmustoiminnan yleisohjeissa määritellään teollisuuden energia-analyysin tuettava työkustannuosuus. Tuettavan työkustannusosuuden yläraja määräytyy kohteen arvonlisäverottomien vuotuisten energia- ja vesikustannusten perusteella TEM:n energiakatselmustoiminnan yleisohjeissa esitettyjen tukitaulukoiden mukaisesti.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!