Sähkökuntoarviot – Turku

Sähkökuntoarvio palvelee laitteiston pitkän tähtäimen kunnossapidon suunnittelun ja budjetoinnin tarpeita

Sähkölaitteiston kuntoa ja teknistä toimivuutta arvioidaan kohdekäynnin aikana silmämääräisesti ainetta rikkomattomin menetelmin. Raportissa voidaan ehdottaa järjestelmien tarkempia tutkimuksia mittaamalla. Kuntoarviossa otetaan huomioon sähköjärjestelmien tekninen käyttöikä, joka on noin 30-35 vuotta. Tietojärjestelmissä ja taloautomaatiossa tekninen käyttöikä on noin 10 - 15 vuotta. Kuntoarviosta laaditaan raportti sekä pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS-suunnitelma), jossa esitetään kunnossapitotoimenpiteet kustannusarvioineen seuraavalle 10 vuodelle. Raportissa annetaan myös ohjeet kiireellisesti suoritettaville toimenpiteille. Sähkötekninen kuntoarvio voi kattaa laajasti kiinteistön sähkötekniset järjestelmät tai arvio voidaan kohdistaa vain haluttuihin järjestelmiin. Raportti antaa kiinteistön ylläpidosta vastaaville hyvät lähtötiedot ylläpitokustannusten budjetointia varten.

Valitse sähkökuntoarvion tekijäksi pätevä kuntotutkija

Sähköteknisen kuntoarvion suorittajaksi kannattaa valita ammattitaitoinen ja pätevöitynyt kuntotutkija. Kuntoarvion laadukas ja kustannustehokas suorittaminen edellyttää tekijältään vahvaa ammattitaitoa ja monipuolista sähkötekniikan osaamista. Kokenut kuntotutkija osaa myös keskittyä olennaiseen ja ottaa huomioon kuntotutkimukseen liittyvät riskit sekä vastuut. Sähkö-Loisto Oy on Henkilö- ja Yritysarviointi Seti Oy:n hyväksymä kuntotutkijayritys. Tarkemmat tiedot löytyvät www.seti.fi sivuilta netistä.

Jari Nurmi, sähkölaitteiston kuntotutkijan pätevyys (Henkilö- ja Yritysarviointi Seti Oy)

Ota yhteyttä ja kysy lisää